Apr 27, 2009

Đạo đức kinh - Lão tử

Đạo đức kinh - Lão Tử ! Sẽ và mãi là một kiệt tác chính luận của nhân loại.

Đạo đức kinh hay còn gọi là tam tự kinh là một cuốn sách chính luận chưa đến 1000 câu nhưng chứa đựng những tư tưởng và chiết lý sâu sắc về chiết học lý luận nói chung và chiết học quản trị nói riêng (trị quốc...).
Lão tử
Cuộc đời cũng như tên tuổi của Lão Tử là một bí ẩn đã và đang là một thách thức lịch sử với nhiều học giả ! Tại sao ? Vì bản thân lý lịch của ông cũng như tư tưởng mà ông để lại (đạo - kinh) đều nhất quán một quan điểm là ẩn dật với đời, thấu hiểu cái đạo của vạn vật làm vui. Thành công thì không ở lại, người đời biết đến mà không lưu lại danh tính ???.

Phần lớn tài liệu viết về ông chỉ mang tính chuyền thuyết... hoặc vì những mục đích về khác mà thành. Theo chính sử của Trung Hoa (Nhà sử ký Tư Mã Thiên - đời Hán). Thì ông là người nước Sở làm quan chiều đại nhà Chu, là người cùng thời với Khổng Tử nhưng lớn tuổi hơn Khổng. Cũng theo Tư Mã thì Khổng và Lão đã có nhiều những tranh luận nổi tiếng và những tranh luận đó mang lại ích lợi cho Khổng rất nhiều. Sau này Khổng Tử là người thầy khởi sướng lên trường phái Nho Giáo tầm ảnh hưởng rất lớn đến lịch sử và còn lưu tới ngày nay.

Người đời sau từ tên của Lão Tử mà luận ra nhiều những truyền thuyết về cuộc đời của ông. Như mẹ ông mang thai ông 81 năm mới sinh ra ông và khi sinh hạ thì có 8 con rồng chầu về, lúc mới sinh ra ông đã là một đứa trẻ già (Lão Tử) vì thế nên lấy tên là Lão tử cũng là hiển nhiên. Phần lớn các học giả đều thông nhất một quan điểm chung là tên hiệu Lão Tử do ông tự đặt với nhiều những ý nghĩa thâm thuý và cũng có nhiều những luận giải khác nhau như là người thầy của tất thẩy các thầy, người thấu hiểu đạo trời Lão - Tử. ...

Theo quan điểm của người viết thì tư tưởng của Lão Tử khá là bảo thủ. Ông nhìn nhận mọi việc theo kiểu tất lẽ dĩ ngẫu nó sinh ra là thế và cái đạo của thánh nhân là hiểu và làm theo nó sao cho đúng cái quy luật của đạo chẳng bận tâm tới những điều khác, kiểu như cái biết của thánh nhân là thấu hiểu cái đạo lý ở đời mà chẳng có chút gì chủ động của chủ thể để cải tạo hoặc tác động vào nó - Luận về Vô Vi (không gì cả). Chính vì thế theo một số truyền thuyết về sự ra đời của Đạo Đức Kinh cũng đề cập đến lý do ông viết và để lại cuốn sách này trước khi biết mất trên cõi đời này (cưỡi trâu nước đi vào xa mạc). Là do thỉnh cầu của một người khác - một người lính thấy trí tuệ uyên bác cũng như kiến thức của ông mà đề nghị ông viết lại những điều đó. Nhờ thế nên nhân loại ngày nay mới có quyển Đạo Đức Kinh mà tranh luận !


../..

Apr 20, 2009

Thơ Hồ Xuân Hương

Quả Mít

Thân em như quả mít trên cây
Da nó xù xì, múi nó dầy
Quân tử có thương thì đóng cọc,
Xin đừng mân mó, nhựa ra tay.


Vịnh Cái Giếng

Ngõ ngay thăm thẳm tới nhà ông,
Giếng tốt thanh thơi, giếng lạ lùng
Cầu trăng phau phau đôi ván ghép
Nước trong leo lẻo một dòng thông.

Cỏ gà lún phún leo quanh mép
Cá diếc le te lách giữa dòng.
Giếng ấy thanh tân ai cũng biết
Đố ai dám thả nạ dòng dòng.


Vịnh cái quạt

Một lỗ xâu tự bao giờ
Chành ra ba góc da còn thiếu
Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa.
Mát mặt anh hùng khi tắt gió
Che đầu quân tử lúc sa mưa.
Nâng niu ướm hỏi người trong trướng
Phì phạch trong lòng đã sướng chưa ?


Trống Thủng

Của em bưng bít vẫn bùi ngùi
Nó thủng vì chưng kẻ nặng dùi
Ngày vắng đập tung dăm bảy chiếc
Đêm thanh tỏm cắc một đôi hồi
Khi giang thẳng cánh bù khi cúi
Chiến đứng không thôi lại chiến ngồi.
Nhắn nhủ ai về thương lấy với
Thịt da ai cũng thế mà thôi.


Chơi thuyền thưởng nguyệt

Hà Đông một dải nước trong veo,
Lãng đãng thuyền tình chở nặng chèo.
Gợn sóng nhấp nhô tăm cá lội,
In dòng chấp chới mảnh trăng treo.
Muốn trôi như lá mà than thở,
Phải mượn tin băng để dập dìu.
Cây cỏ buồn cho lòng thuý ái,
Ái ân lênh láng biết bao nhiêu.

Đá ông chồng bà chồng


Khéo khéo bày trò tạo hoá công,
Ông Chồng đã vậy lại Bà Chồng.
Tầng trên tuyết điểm phơ đầu bạc,
Thớt dưới sương pha đượm má hồng.
Gan nghĩa dãi ra cùng nhật nguyệt,
Khối tình cọ mãi với non sông.
Đá kia còn biết xuân già giặn,
Chả trách người ta lúc trẻ trung.Đánh đu

Bốn cột khen ai khéo khéo trồng,
Người thì lên đánh kẻ ngồi trông,
Trai đu gối hạc khom khom cật
Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng.
Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới,
Hai hàng chân ngọc duỗi song song.
Chơi xuân có biết xuân chăng tá.
Cọc nhổ đi rồi, lỗ bỏ không!


Đề tranh Tố nữ

Hỏi bao nhiêu tuổi hỡ cô mình?
Chị cũng xinh mà em cũng xinh
Đôi lứa như in tờ giấy trắng.
Nghìn năm còn mãi cái xuân xanh.
Xiếu mai chi dám tình trăng gió,
Bồ liễu thôi đành phận mỏng manh,
Còn thú vui kia sao chẳng vẽ,
Trách người thợ vẽ khéo vô tình.Đèo Ba Dội

Một đèo, một đèo, lại một đèo,
Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo.
Cửa con đỏ loét tùm hum nóc,
Hòn đá xanh rì lún phún rêu.
Lắt lẻo cành thông cơn gió thốc,
Đầm đìa lá liễu giọt sương gieo.
Hiền nhân quân tử ai là chẳng
Mỏi gối chồn chân vẫ muốn trèo.


Dệt cửi

Thắp ngọn đèn lên thấy trắng phau,
Con cò mấp máy suốt đêm thâu.
Hai chân đạp xuống năng năng nhắc,
Một suốt đâm ngang thích thích mau.

Rộng hẹp nhỏ to vừa vặn cả,
Ngắn dài khuôn khổ cũng như nhau.
Cô nào muốn tốt ngâm cho kỹ,
Chờ đến ba thu mới dãi màu
Động Hương Tích

Bày đặt kìa ai khéo khéo phòm
Nứt ra một lỗ hỏm hòm hòm.
Người quen cõi Phật chen chân xọc,
Kẻ lạ bầu tiên mỏi mắt dòm.

Giọt nước hữu tình rơi thánh thót,
Con thuyền vô trạo cúi lom khom.
Lâm tuyền quyến cả phồn hoa lại,
Rõ khéo trời già đến dở dom.


Đồng tiền hoẻn

Cũng lò cũng bễ cũng cùng than,
Mở mặt vuông tròn với thế gian.
Kém cạnh cho nên mang tiếng hoẻn,
Đủ đồng ắt cũng đáng nên quan.


Hang Cắc Cớ

Trời đất sinh ra đá một chòm,
Nứt làm hai mảnh hỏm hòm hom.
Kẽ hầm rêu mốc trơ toen hoẻn,
Luồng gió thông reo vỗ phập phòm.

Giọt nước hữu tình rơi lõm bõm,
Con đường vô ngạn tối om om.
Khen ai đẽo đá tài xuyên tạc,
Khéo hớ hênh ra lắm kẻ dòm!


Hang Thánh Hoá chùa Thầy

Khen thay con tạo khéo khôn phàm,
Một đố giương ra biết mấy ngoàm.
Lườn đá cỏ leo sở rậm rạp,
Lách khe nước rỉ mó lam nham.

Một sư đầu trọc ngồi khua mõ,
Hai tiểu lưng tròn đứng giữa am.
Đến mới biết là hang Thánh Hoá,
Chồn chân mỏi gối vẫn còn ham!
Lấy chồng chung

Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng,
Chém cha cái kiếp lấy chồng chung.
Năm thì mười hoạ chăng hay chớ
Một tháng đôi lần có cũng không.

Cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm,
Cầm bằng làm mướn, mướn không công.
Thân này ví biết dường này nhỉ
Thà trước thôi đành ở vậy xong.


Ốc Nhồi

Bác mẹ sinh ra phận ốc nhồi,
Ðêm ngày lăn lóc đám cỏ hôi.
Quân tử có thương thì bóc yếm,
Xin đừng ngó ngoáy lỗ trôn tôi


Quán Khánh

Đứng chéo trông theo cảnh hắt heo,
Đường đi thiên thẹo quán cheo leo.
Lợp lều mái cỏ tranh xơ xác,
Xo kẽ kèo tre đốt khẳng kheo.

Ba chạc cây xanh hình uốn éo,
Một dòng nước biếc cảnh leo teo.
Thú vui quên cả niềm lo cũ,
Kìa cái diều ai nó lộn lèo.


Trách chiêu Hổ

Xướng
Sao nói rằng năm lại có ba?
Trách người quân tử hẹn sai ra.
Bao giờ thong thả lên chơi nguyệt,
Nhớ hái cho xin nắm lá đa

Chiêu Hổ hoạ lại
Rằng gián thì năm, quí có ba
Bởi người thục nữ tính không ra.
Ừ rồi, thong thả lên chơi nguyệt
Cho cả cành đa lẫn củ đa.


Trách chiêu Hổ

Xướng
Những bấy lâu nay luống nhắn nhe.
Nhắn nhe toan những sự gùn ghè
Gùn ghè nhưng vẫn còn chưa dám
Chưa dám cho nên phải rụt rè.

Chiêu Hổ hoạ lại
Hỡi hỡi cô bay tố hão nhe
Hão nhe không được, gậy ông ghè.
Ông ghè không được, ông ghè mãi,
Ghè mãi rồi lâu cũng phải rè.

Tự tình

Tiếng gà văng vẳng gáy trên bom
Oán hận trông ra khắp mọi chòm.
Mõ thảm không khua mà cũng cốc.
Chuông sầu chẳng đánh cớ sao om?
Trước nghe những tiếng thêm rầu rĩ,
Sau giận vì duyên để mõm mòm.
Tài tử văn nhân ai đó tá?
Thân này đâu đã chịu già tom!


Tự tình bài 2

Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn,
Trơ cái hồng nhan với nước non.
Chén rượu hương đưa say lại tỉnh,
Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn.

Xiên ngang mặt đất rêu từng đám,
Đâm toạc chân mây đá mấy hòn.
Ngán nỗi xuân đi, xuân lại lại,
Mảnh tình san sẻ tí con con.


Vịnh cái quạt 2

Mười bảy hay là mười tám đây
Cho ta yêu dấu chẳng dời tay.
Mỏng dày từng ấy, chành ba góc
Rộng hẹp dường nào, cẵm một cay.

Càng nóng bao nhiêu thời càng mát,
Yêu đêm chưa phi lại yêu ngày.
Hồng hồng má phấn duyên vì cậy.
Chúa dấu vua yêu một cái này.


Vô âm nữ

Mười hai bà mụ ghét chi nhau,
Đem cái xuân tình vứt bỏ đâu.
Rúc rích thây cha con chuột nhắt,
Vo ve mặc mẹ cái ong bầu.

Đố ai biết đó vông hay trốc,
Còn kẻ nào hay cuống với đầu.
Thôi thế thì thôi, thôi cũng được,
Nghìn năm càng khỏi tiếng nương dâu.


ST : thovn
.../...

Apr 15, 2009

Vợ tôi


Lần đầu tiên gặp nàng tôi đã có cảm giác nàng thuộc về tôi... Tôi mê mẩn làn da mịn màng của nàng, tôi đắm say những đường cong tuyệt mỹ từ cơ thể nàng. Thật sự nàng đã chinh phục trái tim tôi làm tôi siêu lòng và tôi đã quyết định lấy nàng ngay trong cái lần đầu tiên ấy!

Dù mặc lòng biết nàng đã qua tay người khác rồi nhưng tôi vẫn thích nàng. Cũng bởi tôi có cái suy nghĩ duy tâm một chút rằng hình như nàng đang đợi tôi đến ... Tôi gặp nàng cũng là một sự tình cờ trong những lần lang thang trên mạng tìm kiếm thì tôi tìm được nàng, nhanh đến tróng mặt chỉ 3 ngày nàng đã thuộc về tôi. Cho đến hôm nay gần như đã thấu hiểu nàng tôi vẫn luôn cảm thấy tự hào mỗi khì cùng nàng lướt trên phố.

"Đám cưới" của chúng tôi rất giản dị chỉ 15' đồng hồ trong quán cafe với chi phí tôi phải bỏ ra là 15M nàng đã là của tôi. Mẹ tôi biết tin cụ giận lắm cụ gọi điện lên mắng cho tôi một chận nào là cái thứ tử tế thì không lấy lại lấy cái đồ đã qua tay người ta dùng rồi, nào là mẹ không đồng ý đâu ... Nhưng tôi đã quyết lấy là lấy mẹ đâu thể cản tôi được. Vậy là 2 mẹ con gay gắt với nhau mất 2 ngày cuối cùng mẹ cũng phải nhịn tôi. Bởi đó là quyết định của tôi mẹ đâu thể làm gì được...

Bạn bè tôi nói : "ừa nhìn nó cũng được đó... Chuẩn bị khao đi ..." Nhưng nàng cũng làm cho tôi khá tốn kém với chi phí cuộc sống có thêm nàng. Dẫu sao tôi cũng thấy mình oai hơn so với ngày xưa...

Phải nói là cảm giác tuyệt vời nhất là khi tôi cưỡi trên nàng. Trời ơi... tuy là đã qua tay rồi nhưng cảm giác vẫn như mới... :D phê không thể tả được. Tôi đề máy vào số 1 nàng vọt đi, tôi vô số 2 nàng lao tới, tôi cài tiếp số 3 nàng chở nên ngoan ngoãn hơn và nàng thuận phục hoàn toàn khi tôi để nàng chạy ở số 4. Tôi cũng chưa có thử xem kéo hết ga thì nàng chạy thế nào nhưng 60km/h thì nàng chạy ok ... chắc hết ga nàng phải lên đến 100km/h ... thế cũng là phê lắm rồi. Tiếc một điều là nàng không phải vành đúc mà là vành nan hoa nhưng mà thôi như thế cũng được đừng cầu toàn quá mà... !

Vợ tôi Jupiter V đời 2004 mầu đen + bạc.

.../...

Apr 14, 2009

Qt Frameworks [ phần 1 ] - Giới thiệu

Qt Frameworks là một môi trường phát triển ứng dụng C++ đa nền có tiếng từ lâu và rất nổi tiếng. Qt hỗ chợ nhiều những ngôn ngữ lập trình như Python, pascal, ruby...
Tài liệu về Qt có rất nhiều cũng sự hỗ chợ trực tuyến từ sản phẩm này cũng không thiếu ở trên mạng. Hiện nay Qt đang là dang opensource một nửa. Tức là Qt trên unix (họ linux) thì opensource, còn đối với phiên bản sử dụng trên windows thì đã có phiên bản phát hành business.

Mọi thông tin tham khảo thêm bạn có thể kiếm được từ google đây chỉ là những hướng dẫn cơ bản !

Download : tại đây hoặc xem hướng dẫn cài đặt ở chỗ này (linux)
Tìm hiểu : tại đây
Tài liệu : ở kia

Phiên bản trên windows. Qt khi cài ra có hỗ chợ một trình designer UI (user interface).
Với phiên bản cho unix. Sau khi build (get source và build tham khảo chỗ này này) song bạn cũng có QtDesigner trong thư mục bin/designer

Đặc điểm và cấu hình Qt để sử dụng

Điểm hay ho của Qt theo nhận định của người viết đó là khả năng tách biệt giứa 2 quá trình design user interface và các code controler. Và việc sử dụng file config .pro và .pri một cách mền dẻo khả năng tính hợp một cách linh động vào các IDE khác cũng như quản lý project mạnh mẽ.

Tất cả các project của QT đều được cấu hình và sử dụng thông qua một tool là qmake. Chú qmake này làm việc dựa trên sử chị thị chính sác môi trường đích bởi một exe khác với biến môi trường là mkspecs sẽ chỉ thị chính sác việc đọc hiểu mà qmake sử dụng trên môi trường nào. Vì thế ở windows bạn phải đưa QMAKESPEC (value: win32-msvc với trường hợp tôi sử dụng trên windows và tính hợp vào VC 6.0) vào biến môi trường và một chỉ thị vào PATH của hệ thống chỉ đến thư mục chứa các exe đạng tools của Qt là C:\Qt\4.3.4\bin và một đường dẫn đến thư mục gốc của Qt trên hệ thống của bạn QTDIR là : C\Qt\4.3.4

Config để sử dụng Qt trên môi trường win32 và VC 6.0
QMAKESPEC value : win32-msvc
QTDIR value : C:\Qt\4.3.4
PATH value : PATH+C:\Qt\4.3.4\bin

Bạn cũng sẽ làm những điều tương tự nếu hệ thống của bạn là unix.
Cần nói thêm là phiên bản Qt mà hiện tại tôi sử dụng là 4.3.4 (hiện tại khi viết bài này phiên bản mới nhất là 4.5 thì phải) Một điều thú vị là Qt có một tool addin vào với Visual Studio v6.0 sử dụng nó để mở và quản lý các project bằng Qt cũng rất hiệu quả (không nhất thiết cần đến cái này)

Sử dung QtDesign
run : ... 4.3.4\bin\designer. Đối với windows nó sẽ nằm trong program của bạn. bạn chạy trực tiếp để sử dụng.
Sau khi tạo giao diện - vẽ vời đủ thứ .... bạn sẽ lưu file design lại với tên mở rộng là .ui OK bây giờ bạn đã có giao diện, nếu bạn mở file .ui này ra xem bạn sẽ thấy chúng là một lô những cấu trúc phức tạp của xml. Giờ bạn cần sử dụng qua một tool khác của Qt đó uic để parse cái đám xml trong file .ui của bạn thành các class mà C++ có thể đọc và hiểu được.

Qt\4.3.4\bin\uic -o test.h test.ui

Kết thúc lệnh cái bạn nhận được chính là file .h từ cái giao diện mà bạn vừa design. tham khảo thêm về uic ở đây nè

Thực hiện QT
OK vậy là đã có giao diện chúng ta bắt đầu code thôi !

thực thi cái giao diện mà bạn vừa mới vẽ vời ra
//class: CTest
// File : CTest.h
#include "test.h"
class CTest : public Ui_Test
{
public:
CTest()
{
setupUi(this);
}

virtual ~CTest(){}

}

//==================================
// main
#include
#include "CTest.h"
int main(int argc, char *argv[])
{
QApplication app(argc, argv);
CTest test;
test.show();
return app.exec();
}
Chú ý:
Để biên dịch thành công bạn phải sure là đã config project đúng và chúng tham chiếu đến các heard cũng như các libs cần thiết
Để chạy ứng dụng yêu cầu phải có các file cơ bản của Qt là qtcore.dll, qtgui.dll ...

ứng dụng QT


Tham khảo
/=======================================
// File : .pro
DEPENDPATH += .
INCLUDEPATH += .
TARGET = MyQtProject
QT = core gui
TEMPLATE = app
include(test.pri)

/=======================================
// File .pri
SOURCES = main.cpp \
HEADERS = ctest.h \ test.h
FORMS = test.ui

OK bây giờ bạn đã có thể làm việc với QT ngon lành. hi vọng bài viết cung cấp cho bạn đủ những điều có bản nhất để có thể cấu hình và làm việc ngon lành với QT.


.../....

Apr 12, 2009

Phân tâm học [nội dung học thuyết] - Sigmund Freud.


Vì Freud là gốc người Do Thái, từ năm 1938 ông sống lưu vong để tỵ nạn chế độ phát xít Đức, và mất tại Anh vào năm 1939. Xuất phát từ một phương pháp trị bệnh rối loạn thần kinh đặc biệt (hystérie), Freud đã đề xuất phép trị liệu phân tâm học bằng sự sử dụng liên tưởng, mộng để phân tích những động lực mạnh (choc) gây bệnh. Về sau phân tâm học trở thành chủ nghĩa Freud (Freudianism) và đề xuất hai bản năng gốc là "bản năng tình dục" và "bản năng chết", xem đó là nguyên động lực chi phối tiến trình lịch sử nhân loại. Sau đó, lại tiếp tục hình thành nên chủ nghĩa Freud mới (Neo-Freudianism) với các đại biểu chính là E. Fromn, K. Horney v.v...
Lý thuyết của Freud có thể được tóm tắt như sau: Freud cho rằng cấu trúc nhân tính hay ngã tính của con người bao gồm ba phần: Bản năng (Id), ngã tính (ego) và siêu ngã (superego), cũng gọi là "ý thức" ba ngôi. (27)

a) Bản năng (Id):

Bản năng là cội nguồn nhân tính của con người, ở đó tích lũy các nguồn năng lượng và cung cấp năng lực cho các hoạt động tâm lý như ý thức (ego) và siêu thức (superego). Khi nguồn năng lượng gia tăng khiến cho bản năng bùng phát mạnh tạo thành những cú sốc (choc) tâm lý khó chịu, căng thẳng, bực tức ... Ngược lại, sự giải trừ các căng thẳng và qui giảm năng lượng trở về trạng thái ổn định, thư giãn ... là con đường phấn khích đưa đến khoái lạc. Do đó, bản năng được chia thành hai loại tác năng chính, đó là: "bản năng tình dục" (libido) và "bản năng chết".
- Về bản năng tình dục (libido): nó là cội nguồn, năng lượng tình dục, năng lực kích thích tình dục, phấn khích tình yêu ... và chi phối đời sống nội tâm. Ở điểm này libido được xem như là "nguyên tắc khoái lạc". Nó vừa là sự phát triển tình dục của người lành mạnh và được mở rộng cho đến các hoạt động khoa học, mỹ thuật của cá nhân, lại vừa là căn nguyên của bệnh lý. Về sau, Freud liên hệ rộng hơn nữa về khái niệm libido cho tất cả xung năng của tình yêu, như tình yêu giữa bố mẹ và con cái...
- Về bản năng chết (pulsion de mort) hay lực chết: nó diễn ra theo chiều hướng ngược lại khi tùy vào mức độ tăng tốc của năng lượng trong bản năng (Id) đi đến đỉnh cao như tức tối, giận dữ... làm tăng huyết áp, ngất xỉu, tử vong...
Theo nhận xét của C. Jung, libido không những là xung năng (pulsion) của tình dục, mà còn là năng lượng của tâm lý nói chung. (28)

b) Ý thức tự ngã (ego)

Freud cho rằng, ý thức tự ngã luôn luôn bị chi phối bởi bản năng (Id) mà nội dung chính của nó là "libido" hiểu theo nghĩa rộng - tức là mọi nhu cầu, khát vọng, dục vọng, thèm muốn giao tiếp với thế giới thực tại khách quan. Ý thức là là bản năng khát vọng sống của tự ngã ( cái tôi). Nhưng khi ý thức tự ngã bị kiềm chế bởi những khuôn định, qui ước xã hội (social conventions) nó lại đi vào vô thức (inconscient). Rồi từ đó, những xung năng khát vọng bộc phát lên ý thức, biến thành những ưu phiền, lo âu... "Cái tôi" của mỗi cá thể luôn luôn bị phá vỡ bởi sự mâu thuẫn của bản năng dục vọng và sự kiềm chế của ý thức xã hội.

c) Siêu ngã (superego)

Siêu ngã cũng được gọi là siêu thức, nó vượt lên trên bản năng tình dục (sexuality) và ý thức tự ngã để duy trì mọi giá trị truyền thống và các lý tưởng đạo đức xã hội. Nó, một mặt vừa kiềm chế sự thôi thúc của "khát vọng dục tính" (sexual desize), mặt khác thúc giục ý thức bảo trì các giá trị đạo đức cá nhân và xã hội. Do đó, siêu thức là ý thức vươn đến sự hoàn thiện của đời sống.
Theo đánh giá của L. Broom và P. Seiznick, thì cả hai triết gia thực nghiệm George H. Mead và Sigmund Freud, những người sáng lập ngành giải phẫu tâm lý này đã đóng góp một phần lớn vào tiến trình nghiên cứu bản ngã trong quá trình xã hội hóa. (29) Tuy nhiên, như chúng ta thấy, quan điểm của Mead và Freud hoàn toàn khác nhau. Mead thì lấy xã hội làm nền tảng cho sự phát triển của ý thức, trong khi Freud thì cho rằng, những qui ước xã hội đã kiềm hãm và làm sai lệch ý thức tự ngã. Mead chia ý thức thành hai phạm trù: bản ngã (ego) và sở hữu tự ngã (ego - attribute), và cho rằng cả hai đều nương tựa vào xã hội mà hình thành và phát triển. Ngược lại, Freud chia ý thức làm ba phạm trù: bản năng (Id), ý thức (ego) và siêu thức (superego); và ở đó, bản năng (Id) là phần trọng tâm của sinh lý cá thể mà xã hội không thể nào điều hành được, ego là người trung gian hòa giải các nhu cầu sinh lý và những đòi hỏi của xã hội. Đối với Mead, ngã và sở hữu tự ngã có thể dung hóa lẫn nhau, trong khi theo Freud, các phạm trù của ngã luôn tiềm tàng những khả năng xung đột, mâu thuẫn... hay còn gọi là xung năng (pulsion).

Những nguồn tham khảo khác
Các tác fẩm chính của ông : dự án về một nền tâm lý học khoa học và những nghiên cứu về bệnh Hysteri, Lý giải các giấc mơ, 3 tiểu luận về lý thuyết tình dục, vật tổ và sự cấm kỵ.

b) Đối tượng nghiên cứu :

quan tâm nghiên cứu vô thức để biết một cách khách wan tâm lý thực sự của con người. SF wan niệm, tất cả các hiện tượng tâm thần con người về bản chất là hiện tượng vô thức. vô thức là fạm trù chủ yếu trong đời sống tâm lý con người. mọi hoạt động trong tâm trí đều bắt nguồn trong vô thức và tùy theo tương wan của những lực lượng thôi thúc và ngăn cản được biểu hiện ra theo những quy luật khác hẳn với ý thức. trogn các loại vô thức thì đam mê tính dục có một vị trí đặc biệt wan trọng trong tòan bộ đời sống tâm lý con người.

c) Fương fáp nghiên cứu :

Phân tích tâm lý người bệnh để tìm cho được nguồn gốc gây bệnh ẩn dấu sâu trong vô thức người bệnh. cách thức mà ông tiến hành là thôi miên để giúp người bệnh nhớ lại những điều đã trải wa. Việc giải tỏa tắc nghẽn trong tâm thần người bệnh sẽ làm cho bệnh thuyên giảm hoặc mất đi.

d) Nội dung học thuyết :

ông xác định bộ máy tâm thần con người bao gồm :

1
. cái nó bao gồm tất cả những cái gì con người có được từ khi mới sinh ra tức là tất cả những cái gì được quy định về mặt cấu tạo. cái nó chính là biểu hiện của cái di truyền, có xu hướng thỏa mãn những nhu cầu bẩm sinh của cá nhân. Cái nó và cái vô thức được ấn dấu sâu bên trong bộ máy tâm thần. những xung lực fát ra từ cái nó chính là năng lượng Libido và sức thôi thúc của Libido cắt nghĩa cho đa số hành vi con người. cái nó chứa đựng bản năng như đói, khát, tính dục và bản năng này được điều khiển bởi nguyên lý khóai lạc.

2
. cái tôi là cái trung gian giữa cái nó và cái bên ngoài. Về mặt nguồn gốc, cái tôi được xem là một fần của cái nó nhưng đã bị tách khỏi cái nó để tiếp xúc với cái bên ngoài. Khi đó cái tôi chống lại cái nó bằng cách giành quyền làm chủ những đòi hỏi xung lực và quyết định việc thỏa mãn hay chưa thỏa mãn ngay những đòi hỏi của xung lực. công việc của cái tôi là làm cho các ước muốn của cái nó fù hợp với cái thực tại tương ứng trongmôi trừơng vật lý. Cái tôi bị chi fối bởi nguyên lý thực tại vì nó làm thỏa mãn một nhu cầu nào đó một cách thực sự chứ ko fải là tưởng tượng.

3
. cái siêu tôi là lực lượng đối lập với cái tôi, ngăn cản cái tôi trong wá trình fát triển, kìm hãm sự thỏa mãn của cái tôi.

e) Đánh giá học thuyết :

+ ưu điểm :
* đóng góp to lớn của SF là đưa ra giả thuyết về vô thức, tiềm thức là những mặt wan trọng trong đời sống tâm lý con người.
* Đưa ra một số cơ chế tâm lý như cơ chế tự vệ, dồn nén, các mặc cảm, đồng nhất hóa, các giai đoạn fát triển nhân cách ( gồm 4 giai đoạn : lỗ miệng, hậu môn, âm vật và dương vật, cá nhân hướng đối tượng ra bên ngoài).
* tư tưởng khoa học đúng đắn : TLH fải có 1 con đường riêng của mình. Sự xuất hiện của fân tâm học một cách khách wan làm cho TLH fát triển.
* Fương fáp giải tỏa tâm lý đã được sử dụng khá rộng rãi, hiệu wả trong các bệnh viện tâm thần.

+ hạn chế :

* Do wá nhấn mạnh đến mặt vô thức trong con người, SF đã ko thấy được mặt bản chất trong ý thức con người, ko thấy được bản chất xã hội - lịch sử của các hiện tượng tâm lý người.
* con người trong fân tâm học là con người cơ thể, con người sinh vật bị fân ly ra nhiều mảng, con người với những mong muốn chủ yếu là thỏa mãn các đam mê tính dục, đối lập với xã hội.

st: tamlyhoc.net
.../...

Apr 10, 2009

Lập trình C# và internet [phần 1]

Lập trình mạng sử dụng cho giao thức TCP và UDP

Tôi viết bài lược dịch này cũng khá lâu rồi. Nhưng thiết nghĩ với C# thì chắc từ hồi đó đến giờ chắc cũng có thay đổi khá nhiều nhưng không phải là những code này không chay đc.
Bài viết được dịch từ sách lập trình internet bằng C# trên phiên bản .NET 2003 các bạn có thể tham khảo. tôi đoán là code nó vẫn có thể chạy ngon lành trên các phiên bản mới hiện thời.

Các vấn đề
1> Giới thiệu về kênh và mạng internet
2> Minh họa về tiến trình truyền giao (transmisstion) TCP
3> Minh họa về tính trình truyền giao (transmisstion) UDP
4> Tạo một kiểm tra sử dụng với đa kênh (multicasting) UDP
5> Tạo một máy chủ khách ứng dụng chat
6> Ứng dụng chia sẻ file dùng TCP
7> Truy xuất tài nguyên web

1>Giới thiệu về networking và sockets (kênh)
Trong năm 60 các nhà nghiên cứu thuộc viện nghiên cứu những dự án cao câp (ARPA) Mỹ đc yêu cầu từ cơ quan bộ quốc phòng Mỹ (DoD năm 72 ARPA đc sát nhập vào DoD) phát triển một hệ thống lưu trữ thông tin quân sự quan trọng để phòng trường hợp sẩy ra chiến tranh. Và kết quả làm việc của họ là mạng điện tử ARPAnet ra đời. trong đó tất cả những thông tin quân sự đc lưu trên các máy tính và chúng làm một phần của mạng. các máy tính đc đắt ở những nơi khác nhau và việc chao đối thông tin giữa chúng thông qua khá nhiều cách khác nhau. Khi cập nhập lại dữ liệu hay thêm mới sự đồng bộ các máy chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. nó đảm bảo phòng chánh cho trường hợp một máy tính bị phá hủy nhưng thông tin trên đó không bị mất.
Từ những nắm 70 DoD đã cho phép những viện nghiên cứu phi quân sự đc tiếp cận vào mạng ARPAnet. Và những nhà nghiên cứu quan tâm đến việc kết nối máy tính hơn là việc đồng bộ dữ liệu. họ sử dụng nó để chuyền dữ liệu và những sinh viên trong viện đã sử dụng vào những phần của mạng và nó chở thành Usenet – mạng sử dụng
Bắt đầu từ nắm 80 mạng quân sự và mạng dân dụng của ARPAnet đc chia ra hình thành những khu vực mạng usenet và những khu vực mạng này đc nối lại với nhau thế là INTERNET ra đời
Một điều thực sự cần thiết là tiêu chuẩn hóa những cách thức liên kết giữa các mạng khác nhau và các kiểu máy tính khác nhau bởi thế TCP/Internet Protocol (TCP/IP) đc phát triển bởi ARPA chở thành một tiêu chuẩn rộng rãi trên toàn mạng Internet
TCP/IP là một giao thức thân thiện nó cho phép kết nối những máy tính để chuyền thông và chia sẻ tài nguyên suyên qua mạng TCP và IP chỉ là 2 giao thức trong bộ giao thức này còn có UDP và tất cả nhưng giao thức này đc hỗ trợ trong .NET bạn có thể xen ở lớp System.NET.sockets.socket
Để truy nhập vào IP – cơ bản của networks từ tầng ứng dụng chúng ta phải sử dụng socket – kênh. Một socket là một giao lập trình và truyền thông điểm cuối nó cho phép thực hiện kết nối đến một máy tính khác gửi và nhận thông tin với máy tính đó

kiến trúc truyên thông giữa 2 máy tính

Thông thường tồn tại 3 loại sockets
Raw socket : là loại thực thi dùng trên tầng mạng ví dụ như giao thức IP
Datagram sockets : Datagram là một gói dữ liệu đâu là kiểu sockets đc thực thi trên tầng transposts – giao vận. tuy vậy sự chuyển giao đến một tầng là không chặt chẽ
Stream sockets : Nó đối nghịch lại datagram socket là những sockets đc cung câp cho dong dữ liệu
Kiến trúc truyền thông hiện đại sử dụng stack cho những tầng giao thức khác nhau nơi dữ liệu được đưa tới là tầng cao nhất. mỗi một tầng cộng thêm những thông tin đặc trưng giao thức vào dữ liệu và đưa nó cho tâng kế tiếp. tầng thấp nhất thực hiện việc gửi dữ liệu. nơi tiếp nhận dữ liệu, thông qua mỗi tầng sẽ bỏ đi những thông tin đc thêm vào trong các tầng của bên gửi cho đến khi nó lên đến tầng ứng dụng
Tầng ứng dụng có thể bị chia làm nhiều các tầng con. Bạn có thể nghĩ như thế này tầng ứng dụng sử dụng nền tảng XML cơ bản giao thức try nhập đối tựng đơn giản (SOAP) dùng giao thức HTTP để gửi những câu lệnh điểu khiển SOAP trong XML nó đc gọi là HTTP tunneling đc sử dụng một cách đặc biệt đối với tường lửa khi mà tường lửa đc cấu hình không cho phép SOAP suyên qua nó

System.Net namespace
Trong nay bao gồm nhiều những lớp cung cấp những khái niệm cơ bản cho mạng, truy xuất và làm việc với chúng một cách dẽ dàng.
Tâm điểm của namespace này là lớp webrequest và webreponse là những lớp trùi tượng làm cơ sở cho việc thực thi giao thức bảng sau mô tả những lớp trong System.Net

Lớp >> Mô tả lớp
IPaddress >> Hiện thị lại một địa chỉ IP
IPEndPoint >> Thẩm định một điểm cuối mạng, là một địa chỉ IP và một cổng
webRequest >> Làm một yêu cầu tới Unitform Recouse Identifile (URI) là một lớp trùi tượng sẽ đc mở rộng cho các mục đính của giao thức
WebResponse >> Hiện thị lại những đáp ứng(response) tới một (uri) lớp trùi tượng và cũng sẽ đc mở rộng cho mục đích của giao thức
webProxy >> Nhận dạng một giao thức HTTP proxy nó bao gồm tất cả những proxry đc cài đặt và sử dụng bởi webrequest

System.Net.sockets namespace
Trong này với lớp trung tâm là socket cung cấp phần lớn những giao diện lập trình cơ bản cho mạng ta sẽ sử dụng một số những lớp thuộc namespace này cho vi dụ của chúng ta

Lớp >> Mô tả
Socket >> Thực thi nhưng giao diện lập trình sockets
Networkstream >> Cho phép dễ dàng truy nhập vào dữ liệu của stream socket
Tcpclient >> Cung cấp một tcp cho khách có thể đc kết nối đến socket máy chủ
Tcplistener >> Thực thi một tcp socket máy chủ lắng nghe những yêu cầu kết nối đến
Udpclient >> Cung cấp những udp ngang hàng và sử lý đa kênh

2>Ví dụ cho giao thức TCP và lệnh chuyền giao và sử lý
Đây là một ví dụ cho sự chặt chẽ chia cát giữa 2 tầng hiện thị(presentation layer) và chức năng (function layer) tầng hiện thị là giao diện người dùng, tầng chức năng là ứng dụng nó làm tất cả các công việc cho ứng dụng
đối với tầng hiện thị, nơi mà các chức năng thực thi là không quan trọng bạn có thi hành tầng chức năng với cùng những ứng dụng và những sử lý khác trên cùng một máy tính hay những máy tính khác trong mạng LAN hay là INTERNET để làm cho kiến truc chở nên linh hoạt bạn có thể thêm vào những lệnh cho processor giữa những hiện thị và chức nắng những lệnh cho bộ sử lý là tiêu chuẩn hóa giao diện cho tâng chức năng. Bộ sử lý sẽ thực thi phương thức của tầng chức năng cơ bản trong lệnh kết quả bộ sử lý đc điều khiển để hiện thị lên tầng ứng dụng sự phân giã này bạn co thể tham khảo hình sau

bộ sử lý thực thi một cách đơn giản là truy xuất vào tầng chức năng thông qua một biến cùng với những ứng dụng khác hoặc thông qua mạng chuyền thông đến một máy tính khác
hình nay cho ta một ví dụ về một tầng chức năng ở xa một cái tiện ích là tâng hiện thị không cần biết tầng chức năng ở đâu nó chỉ đưa ra lệnh đến bộ sử lý lệnh và nhận kết quả
một ví dụ của kiểu kiến trúc này là ví dụ về truyền thông giữa trình duyệt web và web server bạn chỉ cần gõ địa chỉ vào thanh địa chỉ của trình duyệt web trình duyệt web gửi một yêu cầu GET đến web server. Web server sẽ phân tích yêu cầu và chả lại trang HTML cho trình duyệt web
Trong ví dụ này nền tảng của cùng những hành động trong dạng thức khác nhau trình duyệt gửi một yêu cầu cho server và server trả lại trình duyệt một thông điệp “Hello world” đây là một ví dụ thực thi một giao thức chuyền thông đơn giản với 2 lệnh đơn giản là GET và EXIT ta có thể hình dung nó giống như
Client : (thiết lập một kết nôi TCP đến server)
Server : (chấp nhận kết nối)
C: GET
S: “hello world !”
C: EXIT
S: bye
C: (đóng kết nối)
S: (đóng kết nối)
có nghĩa là thực thi chả lại cho phép trong một dòng đôi khi cũng chỉ ra sự kết thúc của dòng đây la nhưng thông dụng được dùng với giao thức truyền thông giống như là HTTP hoặc là SMTP

Những sử dụng cần thiết của lớp .NET
Bạn cần sử dụng 2 lớp mạng chính cho ví dụ này bên phía client bạn sử dụng System.Net.Socktes.Tcpclient bên phía server bạn sử dụng System.Net.Sockets.Listener. đây la thông thường ở bên client dùng Tcpclient để kết nối đến server khi làm việc bằng những dòng cho kết nối của phía client và khi tất cả làm việc song bạn sẽ đóng kết nối lại
// tạo kết nối đến server 127.0.0.1:8080
TcpClient client = new TcpClient(“127.0.0.1”,8080);
// lấy dòng thông tin mạng cho việc đọc hay viết cái gì đó lên mạng
NetworkStream ns = client.Getstream();
// đọc hoặc ghi cái gì đó từ hoặc vào stream

// gắt kết nối từ server
client.close();
bên phía server đòi hỏi nhiều bước hơn nhưng thông thường code cũng giống như bên phía client. Bạn ràng buộc Tcplistener trên một cổng cụ bộ như thế nếu client kết nối đên server trên cổng lắng nghe bạn sẽ có một socket vói socket này bạn có thể tạo ra những dòng thông tin từ điểm này bạn sẽ thấy code có dạng giông như sau
// tạo một listener lắng nghe những kết nối TCP đến trên cổng 8080
TcpListener listener = new TcpListener(8080);
// khởi động
listener.Start();
// đợi và chấp nhận một kết nối đến
Socket server = listener.AcceptSocket();
// tạo một dòng thông tin mạng cho người dùng sớm nhất
NetworkStream ns = new NetworkStream(server);

// đóng kết nối từ phía người dùng
server.close();

còn tiếp ...

Apr 8, 2009

Phân tâm học - Sigmund Freud

Sigmund Freud (6.5.1856 - 23.9.1939), tên đầy đủ là Sigmund Schlomo Freud, nguyên là một bác sĩ về thần kinh và tâm lý người Áo. Ông được công nhận là người đặt nền móng và phát triển lĩnh vực nghiên cứu về phân tâm học. Cho đến ngày nay mặc dù lý thuyết về phân tâm học của ông còn gây nhiều tranh cãi và người ta còn đang so sánh hiệu quả của các phương pháp phân tâm học của ông với các phương pháp điều trị khác, nhưng cũng phải thừa nhận rằng ông là một nhà tư tưởng có ảnh hưởng lớn trong thế kỷ 20.


Thời niên thiếu
Cách Praha, thủ đô nước Cộng hòa Séc khoảng 130 dặm về phía đông là thành phố Freiberg (sau đổi tên là Prior), một thành phố nhỏ thuộc vùng Moravia nằm gần biên giới Ba Lan. Sigmund Freud đã ra đời vào ngày 6 tháng 5 năm 1856 trong một gia đình Do Thái chính thống. Theo phong tục, cậu bé được đặt một tên Do Thái là Schlomo, theo tên vua Solomon và cũng là tên người ông của cậu. Mẹ ông, một phụ nữ người Wien, là vợ thứ ba của Jacob, cha ông, và khi sinh Sigmund bà chỉ mới 21 tuổi. Cha của Freud là một nhà buôn len bình thường, tính tình hòa nhã, hơn người vợ ba của mình đến 20 tuổi.

Hai con trai với người vợ đầu của Jacob sống gần đó, tuổi gần bằng tuổi mẹ của cậu bé Sigmund, còn các con của những người cậu của Sigmund thì là những bạn chơi thời thơ ấu của Sigmund.

Những năm tháng sống ở Freiberg là những năm tháng rất đẹp trong thời thơ ấu của cậu bé Freud. Nhưng tại đây, ông cũng có những kỷ niệm buồn khi người em trai ngay sau ông, người mà ông luôn ghen tị khi thấy em mình được dành nhiều sự quan tâm của bố mẹ hơn lúc mới ra đời, đã mất khi chỉ mới 7 tháng tuổi. Cái chết của em làm Freud có cảm giác tội lỗi sâu sắc. Chính những ký ức về thời gian tại nơi này đã là chủ đề của nhiều bài viết sau này của ông.

Từ nhỏ, Freud đã sớm bộc lộ là một cậu bé thông minh, nhạy cảm. Ở trường, Freud là một học sinh giỏi, cậu được vào trung học sớm một năm, và liên tục đứng đầu lớp trong những năm trung học. Freud là một cậu bé đọc rộng, nắm vững tiếng Latinh, Hy Lạp, Pháp, Anh và Ý.

Tài năng và thành công trong học tập của Freud được gia đình trân trọng. Tuy điều kiện gia đình khó khăn về tài chính nhưng cậu bé luôn được cha tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc học của mình. Vào nửa sau thế kỷ 19, với sự phát triển của tư sản Tiệp, đe dọa đến cuôc sống của các thương nhân Do Thái. Cha của Freud nhận thấy cuộc sống tại Freiberg không còn đảm bảo nữa, năm 1860, ông quyết định chuyển gia đình lên sinh sống tại Wien. Trong thời gian này, cậu bé lại có thêm những người em nữa. Đó là những năm khó khăn, gia đình đông người nhưng sống trong một căn nhà nhỏ. Tuy nhiên, cậu bé Freud vẫn được ưu ái dành riêng cho một căn phòng, có cửa sổ, giá sách, ghế và bàn viết, và được dùng đèn dầu, trong khi cả nhà phải dùng nến.
viết về một phần tôi quan tâm


Lúc còn nhỏ, Freud đối với em mình lại là một ông anh khó tính, hống hách. Cậu giúp các em học, nhưng kiểm tra sách các em đọc, cấm các em đọc Balzac và Dumas, lại hay thuyết giảng...

Những năm thanh thiếu niên của ông, Wien, dù vẫn còn chủ nghĩa bài văn hóa Do Thái, nhưng là một nơi của chủ nghĩa tự do chính trị. Nguyên tắc bình quyền giữa các tôn giáo được chính quyền tán thành. Thanh niên Do Thái lúc bấy giờ có đầy đủ các quyền công dân và quyền gia nhập các đoàn thể. Freud cũng không ngoại lệ. Ông mong muốn theo học ngành luật, nhưng mùa thu năm 1873, Freud lại vào khoa Y trường Đại học Wien.

Con đường đến với khoa học

Trong thời gian học y khoa, ông tỏ rất rõ quan tâm của mình đến sinh lý y khoa và sớm có những công trình nghiên cứu về sinh lý rất quan trọng, mặc dù ông còn rất trẻ. Năm 1876, ông được nhận làm sinh viên nghiên cứu ở viện Sinh lý nổi tiếng của Ernst Brücke, ở đó ông tiếp tục nghiên cứu các vấn đề về sinh lý thần kinh.

Năm 1881, ông mới học xong đại học, và được công nhận là bác sĩ y khoa. Nhưng bản thân Freud, ông chưa bao giờ cho mình là thầy thuốc thực hành, và trong giai đoạn này, Freud luôn tìm kiếm cho mình một hướng đi sâu hơn về sinh lý học y khoa, và ông vẫn tiếp tục công việc của mình tại viện Sinh lý cho đến khi ông đính hôn.

Năm 1882, Freud gặp và yêu, rồi đính hôn với Martha Bernay, một cô gái nhỏ bé, thông minh, xuất thân từ một gia đình có truyền thống trí thức và văn hóa Do Thái. Điều kiện làm việc tại viện Sinh lý không cho phép Freud có thể lo lắng cho cả một gia đình dù đó là một gia đình nhỏ. Nếu muốn cưới vợ, ông phải có thu nhập thêm, vì vậy ông quyết định bỏ việc tại viện Sinh lý, và đến làm việc tại bệnh viện đa khoa Wien.

Những thất bại

Lúc này, Freud, một chàng trai trẻ tuổi, khát khao có được thành công trong khoa học, vì vậy, ông luôn muốn có được một khám phá mà ông hi vọng rằng có thể đem đến công danh cũng như tiền bạc. Điều đó ông đã lỡ mất chỉ trong gang tấc.

Năm 1884, Freud đọc được một tài liệu viết về một bác sĩ quân y Đức sử dụng thành công cocain để tăng cường năng lực và sự chịu đựng cho binh sĩ. Ông đã quyết định dùng chính mình để thử, và nhận thấy mình trở nên khỏe khoắn, khả năng làm việc tăng lên. Lập tức ông khuyên một số đồng nghiệp của mình dùng thử, trong đó có Ernst von Fleischl-Marxow, một bác sĩ tài giỏi nhưng nghiện morphin. Freud cho rằng cocain có thể chữa được chứng nghiện morphin, vì thế Ernst von Fleischl-Marxow hăm hở dùng, và nhanh chóng đạt đến liều cao.

Trong số đồng nghiệp của Freud được giới thiệu về cocain, có Carl Koller, một bác sĩ nhãn khoa. Koller đã nhận thấy cocain có thể làm thuốc gây tê tại chỗ trong phẫu thuật mắt, ông đã nhanh chóng nghiên cứu và đã thành công. Ông đã nhanh chóng công bố phát hiện của mình, và gây được tiếng vang, được giới khoa học công nhận.

Thực ra Freud cũng biết đến tác dụng này của cocain, nhưng đáng tiếc là ông không lưu tâm đến điều này, không đi sâu tìm hiểu. Freud đã bỏ lỡ cơ hội. Không những thế, Fleischl-Marxow, người bạn của ông đã trở thành kẻ nghiện không chỉ morphin mà cả cocain. Fleischl-Marxow nhanh chóng suy sụp, lâm vào trạng thái thần kinh lẫn lộn, bị kích động, lo lắng và ảo giác, và chết sau đó vài năm.

Trong khi đó trên thế giới bắt đầu có nhiều báo cáo về ngộ độc cocain, còn Freud bị chỉ trích nặng nề vì biện hộ cho cocain. Sự chỉ trích này có thể coi là viết nhơ trong cuộc đời ông, và nó cũng là một lý do khiến những ý tưởng sau này của ông không được quan tâm đánh giá đúng mức.

ST internet
.../...

Apr 5, 2009

Tình yêu là cái của nợ


22g30'

Không ngủ được :( mắt đã nhắm nghiền rồi, đèn điện đã tắt hết rồi, chăn ấm, nện êm... ờ thế mà không ngủ được.


23g50'

Bật dậy mở máy, châm điếu thuốc hút... úi giời ơi đang cố gắng cai thuốc lá gặp phải ca này thì đến bao giờ mới cai thuốc được cơ chứ.

Hắn 24 tuổi, với 24 cái xuân xanh xem nào hắn có một kinh nghiệm khá khá về tình trường... Hắn lại mắc cái tật cả nghĩ. Nên sau một hồi trong tình trạng nệm êm chăn ấm, phòng tối om và 2 mắt nhắm nghiền hắn rút ra một kết luận "Tình yêu là cái của nợ !". Theo kết luận của hắn thì "cái của nợ" đó gồm một số loại như sau

1.Tình yêu vô trùng
Loại tình yêu này là cái thứ tình yêu được sinh ra trong môi trường vô trùng. Điều kiện tốt nhất để phát sinh ra nó chính là mái trường PTCS - tức là ở tuổi teen đó. Có thể nói đấy là một môi trường hoàn toàn tinh kiết để sản sinh ra những thứ tình yêu như thế. Tình yêu vô trùng - là cái tình yêu mà 2 đối tượng lao đầu vào nó như con thiêu thân hoàn toản chỉ bởi nhưng rung cảm rất ngây thơ, rất bản năng, rất dớ dẩn.
Xét ở góc độ thẩm mỹ thì đây là tình yêu đẹp nhất.
Tính bền vững thấp bởi nó phải đề kháng được các virus
Khả năng bảo trì và nâng cấp gần như không có.

2. Tình yêu bỏ rơi
Thứ tình yêu này là cái thứ tình yêu hi hữu nhất trần đời, 2 đối tượng gặp nhau là đã thích nhau roài. Song thế là ale hấp họ yêu nhau nông nàn và mãnh liệt nhưng nhanh chóng nhận ra rằng: "ồ còn nhiều cái khác quan trọng hơn thế". Sự nồng nàn chấm dứt và nếu như tình yêu này không còn phù hợp với ý chí và nguyện vọng của đôi bên thì nó sẽ bị "bỏ rơi". Nhưng ngược lại nếu chẳng may vì một lý do nào đó thì nó sẽ biến thể và chuyển sang một dạng khác. Hẳn đã rất nhiều người bỏ rơi một tình yêu kiểu như thế.
Tình yêu này đẹp theo giai đoạn.
Tính bền vững trung bình.
Khó bảo trì và nâng cấp
3. Tình yêu tạp chất
Đây là một loại tồn tại điển hình hiện nay, gọi nó là "tạp chất" bởi nó bị chi phối bởi nhiều những yêu tố tham gia vào nó (giống kiểu phản ứng hoá học có sự tham gia của chất súc tác, nhiệt độ, áp xuất), 2 chủ thể yêu đương đều cần cân nhắc về đối tượng còn lại với nhiều những chỉ số, gia đình, bạn bè, công việc quan trọng nhất là thu nhập ... :D. Họ yêu nhiều bằng lý trí và sử dụng nó để chi phối cảm giác của con tim
Tình yêu này đẹp bình thường
Tính bền vững cao.
Khả năng bảo trì nâng câp cao.

4. Tình yêu chết yểu
Nó là tình yêu mà khả năng tăng tốc của nó từ 0 đến 200km/h trong thơi gian khoảng 3-5(s). Ngày xưa các cụ ví nó là sét đánh nhưng ngày nay thì có thể gọi là như thế hoặc cũng có thể là Tình yêu băng thông rộng ADSL chẳng có khác biệt cái chính là hơp với thời nay hơn :D. Nó nhanh vì rất nhều lý do, cả 2 đều rất rất thích nhau, cả 2 đều vì những lý do và mục đích riêng tiền bạc, địa vị, tuổi trẻ, ... Động cơ cành mạnh thì khả năng tăng tốc càng nhanh. Nó chết yểu khi một trong 2 hoặc cả 2 đều đạt được mục đích hoặc hết rung cảm về đối tượng còn lại. Một cái kết mằn trong dự tính. Thật ra không biết nó có phải là yêu không nhưng đôi khi sự thoả nẵm cá nhân cũng đánh lừa con tim.
Tình yêu này ... không biết có đẹp không nữa !
Tính bền vững thấp.
Bảo trì và nâng cấp... không biết nữa tuỳ vào nhà sản xuất :D.

5. Tinh yêu.
Đơn giản chỉ là "yêu" nó là cái thứ tinh chất nhất. Bằng chút kiến thức thô thiển của người viết thì cũng mới chỉ nghe nói đến nó, đọc về nó (chuyện á), xem về nó (phim á) cỡ vào khoảng mấy trăm cái. Chưa bao giờ chứng kiến tận mắt hay trải nghiệm nó. Cái loại này rất hiếm có một vài đắc điểm nhận dạng như là không biết bắt đầu khi nào cho nên cũng không có kết thúc. Tự nhiên gặp, tư dưng phát hiện ra ... tư dưng không thể quên. Cào cấu, cán xé, ẩm ỷ, bùng cháy, nhức nhối dằn vặt,... rất nhiều cảm giác người ta đã tả về nó :( không biết có thật thế không !
Rất đẹp - nghe nói
Tính bền vững khỏi nói
Bảo trì và nâng cấp vô thời hạn.

Hè hè hè :D Tóm lợi theo cái tôn chỉ không tin vào những gì mình không thấy tận mắt cho nên sác xuất tồn tại của loại thứ 5 là rất ít thì hẳn nhiên hoàn toàn có thể kết luận rằng : "Tình yêu là cái của nợ "

(trích báo cáo tổng kết cuối năm 2007)

1h30
Tổng thiệt hại đốt hết 3 điêu thuốc mắt cũng dúi lại, bụng thấy hơi đói đói.
ngày mai còn đi làm.
Ngủ thôi !

Apr 3, 2009

Giới thiệu Star UML

Tải về Star UML về Download
Site chính thức ở đây
Tìm hiểu thêm về UML ở chỗ này hoặc ở chỗ kia

Lựa chọn một tool nào về UML phù cho bạn ?
Với tôi, tôi chọn sử dụng Star UML. Vì lý do duy nhất vì đây là một phiên bản opensource và miễn phí. Có lẽ yếu điểm duy nhất của nó chính là nó được phát triển bằng ngôn ngữ delphi - một ngôn ngữ của borland hiện nay đã không còn hỗ chợ nữa (tôi không muốn nói đến các tính năng của tool mà tôi chỉ muốn nhấn mạnh yếu tố về source của nó). Hiện tôi đang có chủ định xây dựng một cái tương tự như thế (U++ opensource project) nhưng viết băng C++ các bạn có thể tham gia tại đây nếu muốn

Nếu bạn thực sự chuyên nghiệp hơn thì bạn sử dụng Rational Rose. Hoặc những phần khác về tool cho UML bạn có thể tham khảo tại đây.

Như bạn nhìn thấy dưới đây. Giao diện của StarUML nhìn rất chuyên nghiệp việc sử dụng cũng vô cùng dễ dàng, Delphi đã rất tốt.. chẳng hiểu sao borland lại không hỗ chợ nó nữa cớ chứ tiếc thật. StarUML hỗ chợ để giúp bạn genera của 3 ngôn ngữ là C++, Java và C#.


Sử dụng
Hướng dẫn sử dụng viết cho ngôn ngữ C++ nhưng bạn có thể thực hành với các ngôn ngữ khác

Cài đặt cho StarUML một cái baseon - kiểu như một bộ libs hoặc to hơn là một Frameworks cho nó. Nếu như bạn phát triển hệ thống dựa trên nền có sãn nào đó hoặc bạn build hệ thống từ cơ bản nhất thì thôi bỏ qua cái bước này.
Bạn chọn Tools -- C++ -- Resever Enginer.. để chọn một baseon cho mình ví dụ bạn phát triển hệ thống của mình trên VC6.0 tức là cái baseon bạn cho là MFC chẳng hạn thì bạn chỉ việc chọn đường dẫn tham chiếu đến thư mục MFC của thằng VC...
Ok song rồi bây giời bạn vui lòng ngồi chờ để cho chú StarUML parse cai baseon đó thành những class... mà bạn sẽ sử dụng và nó có thể hiểu được để genera thành code cho bạn.


Song rồi bây giờ bạn đã có những tiên nghi được cung cấp bởi baseon, bạn bắt đầu sử dụng kiến thức về UML để làm việc với StarUML. Bạn sẽ thấy nó cũng rất thu vị tuy nó còn rất đơn sơ thôi cũng như phần genera code chưa được thông minh lắm nhưng thế cũng là đủ để bạn có một bộ khung làm việc ngon lành rồi. StarUML cũng hỗ chợ bạn khá khá trong việc làm tài liệu, hiện tại bạn có thể tìm hiểu thêm những plugin của nó để mở rộng thêm về tính năng. Tuy nhiên sự hỗ chợ đó cũng rất giới hạn.
Nhân đây tôi cũng offer các bạn một số những công cụ khác cũng hỗ chợ rất mạnh tiêu biểu nhất chính là Bouml (open source C++ and Qt) bạn có thểm tìm hiểu về nó nếu thích chú này hỗ chợ nhiều ngôn ngữ hơn chay nhanh hơn. Nhưng mà theo quan điểm của tôi thấy nó không được đẹp cho lắm và cách sử dụng cũng rất củ chuối (for me)

.../...

Apr 1, 2009

Giới thiệu IDE Code::Block cho lập trình đa nền

Khi bạn quyết định sẽ kết thân với C++, đó là một quyết định táo bạo và sáng suất để minh chứng cho lựa chọn sáng suất đó của bạn, tôi xin giới thiệu với bạn một IDE để code C++ và quản lý project rất chuyên nghiệp và hiệu quả : CodeBlock.
Tại sao ?
1. Code block quản ly project rất mạnh
2. Hỗ trợ type code (môi trường không khác mấy so với visual IDE của MS)
3. Xuyên nền tảng (hoàn toàn yên tâm khi phát triển ứng dụng trên window sau đó config trên các platform khác cũng tương tự) có nghĩa là bạn có thể dụng codeblock trên windows, ubuntu - anh em nhà linux, mac ...
4. Hiển nhiên là đa lõi dịch - tức là có thể dùng nhiều compiler (gcc, MSxx..) cho source của bạn cho ra những exe trên những nên khác nhau.

Download codeblock và tìm hiểu thêm ở đây
Tìm hiểu thêm về compiler ở đây
Bản hướng dẫn và sử dụng dùng trên windows bạn có thể làm tương tự trên các OS khác

1. Download và cài đặt
Phần này chẳng có gì nhiều, nếu bạn chưa quen thuộc với opensource bạn có thể down trực tiếp tại đây
Chú ý lựa chọn phiên bản phù hợp với hệ thống của bạn sau đó down về cài ra. Đối với phiên bản cài ra trên windows bạn có 2 lựa chọn:
codeblocks-8.02-setup.exe Không tích hợp sãn gcc (trình biên dịch dạng opensource trên windows)
codeblocks-8.02mingw-setup.exe Có tích hợp sãn trình biên dịch gcc (khuyên cáo của tôi là bạn nên dùng cái này)

2. Câu hình cơ bản cho codeblock
và sử dụng
Các file của codeblock cũng có 2 dạng file
file *.cbp - codeblock-project là config cho mỗi một project và file *.workspace - chứa nhiều project. Chú ý là codeblock mặc định rất ít khi save file .workspace lại cho bạn nên chủ động lưa nó lại (chuột file vào workspace chọn save...)

Khi bạn chạy lần đâu tiên codeblock sẽ hỏi bạn chọn một compiler mặc định cho nó. bạn đừng quan tâm vội đến nó vì khi đọc song hết bài viết này bạn sẽ thấy codeblock tuyệt với và rất dễ tuỳ biến...

Đây là giao diện chính
Để tạo một project mới bạn vào File -- New -- Project.. nó sẽ bật ra một cửa số thế này
trong này có rất nhiều category project khác nhau ... tuy nhiên với ví dụ này tôi chọn console để tạo một ứng dụng với cái màn hình type command đen sì của dos.
OK tiếp theo là chọn Tên cho project
Tiếp theo bạn chọn compiler cho CB, nếu bạn không chọn gì thì CB sẽ chọn mặc nhiên cho bạn một chú Compiler cái mà lần đầu tiên chạy CB nó đã hỏi bạn.
ok bạn nhấn finish để kết thúc qua trình như vậy bạn đã tạo ra một project tên là test project này sử dụng trình biên dịch là GCC. Project được lưu chữ tại cái chỗ mà bạn chọn.


OK bây giờ bạn cần chính sửa và chọn cài đặt cho CB bạn chọn Setting ... trên menubar trong đó bao gồm nhiều những cài đặt mà bạn có thể thử nghiệm


Một số lưu ý
1. Mặc định khi bạn cài CB nó chỉ cho bạn chạy duy nhất một instance bạn không thể mở nhiều instance cung lúc được để khác phục điều này bạn chọn Setting -- Environment...
bỏ dấu tích trong mục Allow only one running instance ...


2. Thiết lập cấu hình cho từng project của bạn
Chuột phải và project chọn Buil option...
trong mục này bạn có thể config cho project của bạn rất mền dẻo và có cả dãy những lựa chọn cho bạn các tab sau
Compiler Setting : chú ý đên #defines - chỉ thị tiền sử lý cho compiler
Linker Setting : Đặt các liên kết đên các thư viện dạng .lib, .a, .s, .so,... của bạn
Search directory: đặt các chỉ thị về các thư mục include,... nhưng thư mục chưa các file header, lib ... cho quá trình compiler - dịch và linker - liên kết

Các phím tắt trong CB
Một điều làm tôi vô cùng thích thú với CB đó là khả năng tạo phím tắt linh hoạt, bạn có thể sử dụng các phím tắt trong một khối văn bản (folding), chuyển đổi mã nguồn .cpp, và .h (F11) và Ctr-Tab cho chọn nhiều file (chọn sử dụng trong setting -- environment -- notebooks apperance: check vào ô Use Smart Tab - switching scheme).

Một trong những khả năng đáng khen gợi không thể không nói đến của codeblock đó là debug trong trương trình. Với codeblock bạn debug rất ngon lành (tuy thực sự chưa được như đồ của MS nhưng với môt IDE opensource thì đó cũng là đáng khen rồi). Ngoài ra nó cũng cung cấp mặc định các khả năng plug-in bẩm sinh của các opensource ... tôi sẽ thu xếp thời gian để viết plug-in trong một chủ để khác. Hi vọng các bạn sẽ thích thú và tìm được nhiều điều với bài viết này !
 
Bạn có thể dùng bài viết của tôi tùy ý bạn nhưng vui lòng ghi lại rõ nguồn cung cấp
The world in a click_
Copyright © 2008 linhdkl