Apr 14, 2012

Curriculum Vitae


1. iClickPro


iClickPro is a trading securities software applied on iPhone,iPad,Android and Blackberry, which is created with a full package of solutions from trading online to querrying all related stock information.
iClickPro is an application software which is developed by Dinh Linh for Golden Bridge Viet Nam Securities company.
iClickPro is a perfect trading solution based on Core system and application software system of Golden Bridge Viet Nam.


Vietnamese
Là một ứng dụng hỗ chợ tra cứu thông tin thị từ thị trường chứng khoán Việt Nam, hỗ trợ nhà đâu tư theo dõi những biến động từ thì trường ở bất kỳ đâu chỉ với một chiếc điện thoại kết nối internet (có thể là GPRS hay WIFI )

Pictures:Link Down

iPhone
http://itunes.apple.com/vn/app/iclickpro-iphone-version/id508040830?mt=8

iPad
http://itunes.apple.com/vn/app/iclickpro-ipad-edition/id488506559?mt=8

Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=orixus.aclickpro

Blackberry
http://www.gbvs.com.vn/uploads/software/blackberry/iClickPro_Blackbery.zip2. onePass


OnePass Pro is a application offers to user a way to store their account and profile. Every user’s information is encrypted by AES and MD5 and user also need remember one password.
Features:
-Internet account information.
-Bank account information.
-User’s information (profile).


Vietnamese:
Ứng dụng là một tiện ích hỗ chợ người dùng hiện đại, sống trong môi trường nhiều internet có nhiều tài khoản cá nhân và quá nhiều thứ phải nhớ. Ứng dụng sẽ lưu tài khoản của bạn và mã hoá nó với giải thuật MD5, RSA ...
Đảm bảo trong mọi tình huống những thông tin cá nhân và nhậy cảm của bạn không bị kẻ khác lấy căp.

Pictures:Link Down

iPhone:
Free version:.
http://itunes.apple.com/vn/app/onepass-pro/id473865142?mt=8

Price version:
http://itunes.apple.com/vn/app/onepass-pro-lite/id473906215?mt=8


3. Lịch Việt


Lich Viet is a utility application about Viet Nam calendar.
User can double tap on date cell to view date information.
User can swipe left to right or right to left to go next day preview day.
user can swipe left to right or right to left to go next month or preview month.


Vietnamese:
Một ứng dụng thuần Việt. Giúp bạn theo dõi ngày lịch ta. Đặt sự kiện cho các ngày quan trọng như giỗ, hay ngày cưới hỏi ngày lễ quan trọng theo phong tục cổ truyền. Đưa ra những thông tin luận giải ngày tốt xấu...

Pictures:Link Down
Free version:
iPhone : http://itunes.apple.com/vn/app/lich-viet-iphone-edition/id522091449?mt=8
iPad: http://itunes.apple.com/vn/app/lich-viet/id519797297?mt=8


Video: http://youtu.be/MW_xzAvcj7Y


 
Bạn có thể dùng bài viết của tôi tùy ý bạn nhưng vui lòng ghi lại rõ nguồn cung cấp
The world in a click_
Copyright © 2008 linhdkl