Mar 27, 2009

Downloads Films

Đã từng xem thì không thể nào quên seri phim phưu lưu mạo hiểm với nhân vật Dr Indiana Jones.
phim DVD nguyên bản tiếng anh xem nét thôi rồi

I. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)

Indiana Jones và chiếc rương thánh tích
Là phim đứng thứ 2 trong danh sách 300 phim hay nhất mọi thời đại

http://rapidshare.com/files/10790808...102.part01.rar
http://rapidshare.com/files/10791094...102.part02.rar
http://rapidshare.com/files/10791420...102.part03.rar
http://rapidshare.com/files/10791748...102.part04.rar
http://rapidshare.com/files/10792090...102.part05.rar
http://rapidshare.com/files/10792451...102.part06.rar
http://rapidshare.com/files/10792811...102.part07.rar
http://rapidshare.com/files/10793181...102.part08.rar
http://rapidshare.com/files/10793569...102.part09.rar
http://rapidshare.com/files/10793957...102.part10.rar
http://rapidshare.com/files/10794366...102.part11.rar
http://rapidshare.com/files/10794764...102.part12.rar
http://rapidshare.com/files/10795173...102.part13.rar
http://rapidshare.com/files/10795569...102.part14.rar
http://rapidshare.com/files/10795851...102.part15.rar

OR

http://www.megaupload.com/?d=ZS23M1G0
http://www.megaupload.com/?d=X419SFEB
http://www.megaupload.com/?d=DMI8VVLT
http://www.megaupload.com/?d=JVIV4YOI
http://www.megaupload.com/?d=Z4JIJK77
http://www.megaupload.com/?d=TC54PU0U
http://www.megaupload.com/?d=K9OIH0UP
http://www.megaupload.com/?d=W7NTEJI7
http://www.megaupload.com/?d=SYAUT8FQ
http://www.megaupload.com/?d=0PSCLF64
http://www.megaupload.com/?d=A9FMYTFO
http://www.megaupload.com/?d=HAO9CLI3
http://www.megaupload.com/?d=DSONBXBQ
http://www.megaupload.com/?d=KWHGVM8E
http://www.megaupload.com/?d=JNRC55Y5II. Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Indiana Jones và khu đền chết


http://rapidshare.com/files/11913426...115.part01.rar
http://rapidshare.com/files/11913428...115.part02.rar
http://rapidshare.com/files/11913436...115.part03.rar
http://rapidshare.com/files/11913428...115.part04.rar
http://rapidshare.com/files/11913432...115.part05.rar
http://rapidshare.com/files/11913431...115.part06.rar
http://rapidshare.com/files/11913436...115.part07.rar
http://rapidshare.com/files/11913434...115.part08.rar
http://rapidshare.com/files/11913453...115.part09.rar
http://rapidshare.com/files/11913429...115.part10.rar
http://rapidshare.com/files/11913447...115.part11.rar
http://rapidshare.com/files/11913466...115.part12.rar
http://rapidshare.com/files/11913442...115.part13.rar
http://rapidshare.com/files/11913449...115.part14.rar
http://rapidshare.com/files/11913418...115.part15.rar
OR
http://www.mediafire.com/?9ivuqysftu3
http://www.mediafire.com/?yxuzoim3dxc
http://www.mediafire.com/?thwkz2zlmny
http://www.mediafire.com/?wboqp1pwdtm
http://www.mediafire.com/?m2j1mpzqyij
http://www.mediafire.com/?dzd4uczxyey
http://www.mediafire.com/?ijvs9inmyst
http://www.mediafire.com/?y2tlydjmxkf
http://www.mediafire.com/?ymityezcvxn
http://www.mediafire.com/?j1idul2zjsy
http://www.mediafire.com/?mw0tczcyvjm
http://www.mediafire.com/?2kznjqf3dj2
http://www.mediafire.com/?uimfkt5ipkm
http://www.mediafire.com/?ztyezxtqxev
http://www.mediafire.com/?exyykz3htyj
OR
http://www.megaupload.com/?d=7ZY3M260
http://www.megaupload.com/?d=OTFLHJ89
http://www.megaupload.com/?d=C9OCR337
http://www.megaupload.com/?d=HP0UBK8Y
http://www.megaupload.com/?d=UV8XDHST
http://www.megaupload.com/?d=6RVAWE2J
http://www.megaupload.com/?d=HYJ4MSD8
http://www.megaupload.com/?d=7GZDIWGL
http://www.megaupload.com/?d=R6NPJF6K
http://www.megaupload.com/?d=33XG5O0Q
http://www.megaupload.com/?d=EU2V69OG
http://www.megaupload.com/?d=R509YC0W
http://www.megaupload.com/?d=LMSZM7BN
http://www.megaupload.com/?d=JMX23S2W
http://www.megaupload.com/?d=P211HY5C
III. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)

Indiana Jones và chén thánh

http://rapidshare.com/files/11913457...114.part01.rar
http://rapidshare.com/files/11913365...114.part02.rar
http://rapidshare.com/files/11913384...114.part03.rar
http://rapidshare.com/files/11913377...114.part04.rar
http://rapidshare.com/files/11913444...114.part05.rar
http://rapidshare.com/files/11913365...114.part06.rar
http://rapidshare.com/files/11913377...114.part07.rar
http://rapidshare.com/files/11913364...114.part08.rar
http://rapidshare.com/files/11913376...114.part09.rar
http://rapidshare.com/files/11913375...114.part10.rar
http://rapidshare.com/files/11913467...114.part11.rar
http://rapidshare.com/files/11913443...114.part12.rar
http://rapidshare.com/files/11913451...114.part13.rar
http://rapidshare.com/files/11913367...114.part14.rar
http://rapidshare.com/files/11913407...114.part15.rar
OR
http://www.mediafire.com/?c50ln2ytgzz
http://www.mediafire.com/?l7xfnb3g6ie
http://www.mediafire.com/?yx19z3e8yzx
http://www.mediafire.com/?mmbezvjcml4
http://www.mediafire.com/?mcjrytekcr1
http://www.mediafire.com/?mt4yyvsxjjx
http://www.mediafire.com/?7myuzyzxign
http://www.mediafire.com/?zmnpmo1ykyt
http://www.mediafire.com/?cqtev1szjdx
http://www.mediafire.com/?r0addgxuzp0
http://www.mediafire.com/?zl1yxtjcy53
http://www.mediafire.com/?ykdodxxzixy
http://www.mediafire.com/?g9dxoiyn0kj
http://www.mediafire.com/?mm2sjokonxq
http://www.mediafire.com/?j3zhiaplksm
OR
http://www.megaupload.com/?d=OK528QJN
http://www.megaupload.com/?d=12DU70AZ
http://www.megaupload.com/?d=3VOIB2WJ
http://www.megaupload.com/?d=GYDBJ79A
http://www.megaupload.com/?d=ZL2WON2A
http://www.megaupload.com/?d=YQJTJLCF
http://www.megaupload.com/?d=GU589UZR
http://www.megaupload.com/?d=MFJV72C5
http://www.megaupload.com/?d=E8F0J3OX
http://www.megaupload.com/?d=WR4DNQBC
http://www.megaupload.com/?d=3AH3YSA5
http://www.megaupload.com/?d=WVY7MPJ2
http://www.megaupload.com/?d=0LRRF7GI
http://www.megaupload.com/?d=BITOYU7X
http://www.megaupload.com/?d=AYOQ1LTWIV. Indiana Jones And The Kingdom Of The Crystal Skull (2008)
Indiana Jones và vương quốc sọ pha lê

phần này mới nên không có bản DVD mọi người xem tạm

CD1
http://rapidshare.com/files/13530683...it0n.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13530532...it0n.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13530540...it0n.part3.rar
http://rapidshare.com/files/13530534...it0n.part4.rar

CD2
http://rapidshare.com/files/13530715...it0n.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13530611...it0n.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13530722...it0n.part3.rar
http://rapidshare.com/files/13530539...it0n.part4.rar

No comments:

Post a Comment

 
Bạn có thể dùng bài viết của tôi tùy ý bạn nhưng vui lòng ghi lại rõ nguồn cung cấp
The world in a click_
Copyright © 2008 linhdkl