Aug 29, 2009

Chiết lý về phụ nữ

1. Phụ nữ giống như người dự báo thời tiết: Chỉ nhận là mình đoán thiếu chính xác chứ không sai.

2. Phụ nữ là một bản nhạc dài không có các nốt trầm.

3. Một người phụ nữ toàn diện : sáng diện, trưa diện, chiều diện, tối diện.

4. Đằng sau sự thành công của một người đàn ông luôn có hình bóng của một người đàn bà, và đằng sau sự thất bại của một người đàn ông là một người đàn bà thật sự.

5. Phụ nữ luôn lo lắng về tương lai cho đến khi có chồng. Đàn ông không bao giờ lo lắng về tương lai cho đến khi có vợ.

6. Phụ nữ cưới chồng với hi vọng anh ta sẽ thay đổi, xong anh ta không thay đổi. Đàn ông cưới vợ với hi vọng cô ta sẽ không thay đổi, xong cô ta lại thay đổi.

7. Về mặt triết học: Vợ là một thực thể độc lập tồn tại bên ngoài ta, ngoài ý muốn của ta.

8. Về mặt kinh tế: Vợ là ngân hàng vô luật pháp, không thể lệ: gửi vào thì dễ, rút ra thì khó mà không thể kiện cáo gì được.

9. Về mặt tài sản: Vợ là cái gì rất cũ mà không thể thanh lý được.

10. Về mặt xã hội: Vợ là cá nhân tự do, tình nguyện về chung sống với ta nhưng lại luôn tố cáo ta làm mất tự do của cô ấy, và nếu như ta trả lại thì lại không nhận.

11. Về mặt cổ học: Vợ là loại đồ cổ càng để lâu càng mất giá.

12. Về mặt sinh học: Vợ đáng sợ hơn mãnh thú, các bà vợ có họ gần với sư tử.

(ST)

No comments:

Post a Comment

 
Bạn có thể dùng bài viết của tôi tùy ý bạn nhưng vui lòng ghi lại rõ nguồn cung cấp
The world in a click_
Copyright © 2008 linhdkl